150-årsjubileum!

På grund av COVID-19 har vi valt att skjuta på vårt jubileumsfirande tills vidare.