Livet som korist

Att sjunga i Chalmers Sångkör behöver inte bara betyda att man träffas en gång i veckan och repeterar inför kommande konserter. Det är så mycket mer man får uppleva som korist i Chalmers Sångkör. Nedan ser du några exempel på vad livet som korist kan erbjuda.

Repetitioner och Rephelg

Delkörerna repeterar var för sig med respektive dirigent under en kväll i veckan. Damkören repeterar på måndagar, Manskören på tisdagar och Kammarkören på torsdagar. Repetitionerna hålls vanligtvis i en lokal på Chalmers Johanneberg. På hösten åker varje delkör iväg en helg för att sjunga och umgås. Fokus under den här helgen ligger på att öva repertoaren inför den årliga julkonserten.

Turné

Varje år åker vi på turné, oftast förflyttar vi oss utanför Sveriges gränser. Turnékören består vanligtvis av en blandning av de tre delkörerna vilket brukar vara extra roligt då man får chansen att lära känna medlemmarna i de andra delkörerna lite extra. Turnén brukar äga rum under våren/försommaren men för att en turné ska bli av krävs att en turnékommitté väljs så tidigt som möjligt under köråret. Turnékommittén har fria händer att välja resmål och planerar och ansvarar för turnén innan och under resan. Kören har tidigare åkt på turné till bland annat St Petersburg, Skottland, Riga, Island, Bryssel, Färöarna bara för att nämna några exempel.

Konserter

Varje delkör har vanligtvis en konsert per termin som övas in under ett antal repetitioner under hösten och våren. Varje år har vi även en stor gemensam julkonsert i Vasakyrkan. Denna julkonsert hålls under tre tillfällen under en helg i december och drar alltid mycket publik. Då konserten innehåller allt en julkonsert borde innehålla kan vi garantera hundra procent julstämning.

Gig

Under flera tillfällen under året har man chansen att få vara med på ett s.k. gig. Ett gig innebär att en mindre grupp eller i vissa fall en hel kör uppträder på någon tillställning i Göteborg. Det kan vara allt från bröllop eller mindre fester till doktorspromoveringar och examensceremonier på Chalmers. Att vara med på gig är frivilligt men rekommenderas då det är väldigt roligt och uppskattat av de som beställer “gigget”. Ofta blir man dessutom bjuden på god mat! Och i vissa fall så som vid olika ceremonier får man klä upp sig i frack och balklänning. Det är också ett mycket bra tillfälle att lära sig många av de låtar som kören sjunger tillsammans på sittningar och fester.

Klok

Chalmers Sångkör har en egen mysig liten lokal där alla körmedlemmar tycker om att hålla till när tillfälle finns. Lokalen kallas för "Klok" och ligger i Chalmers kårhus. Klok har tillhört kören under många år och är ett populärt ställe att umgås på i samband med repetitionerna samt vid andra tillfällen då man känner för att träffa andra korister och kanske öva lite extra tillsammans.

Kalas

För festsugna korister finns många chanser att gå på sittningar och kalas under året. Det kan vara allt från mer avslappnade tillställningar såsom bastukalas till mer strikta och uppklädda sittningar såsom Chalmers Sångkörs Vårbal. Gemensamt för alla sittningar och kalas är att det ingår mycket sång. Varje korist har sitt eget sånghäfte som man tar med sig till alla sittningar och kalas.