Kontakt

Vill du ha ett besök av oss? Läs mer på sidan "Boka oss".

Har du frågor om konserter och biljetter så kan du skicka ett mejl till vår konsertmästare Tobias Filmberg genom konsertmastare@choir.chs.chalmers.se.

För övriga ärenden, kontakta oss på mejladdress info@choir.chs.chalmers.se.

Vår address är:
Teknologgården 2
412 58 Göteborg

Inbetalningar till kören kan göras på PlusGiro 62 81 08-3.