Kontakt

Vill du ha ett besök av oss? Läs mer på sidan "Boka oss".

Har du frågor om konserter och biljetter så kan du skicka ett email till vår konsertmästare Simon Franklin genom konsertmastare@choir.chs.chalmers.se.

För övriga ärenden, kontakta oss på mailaddress choir@chs.chalmers.se
eller ring till vår ordförande Hampus Renberg Nilsson på nummer
+46 70-497 31 43.

Faxa kan du göra till nummer 031 - 772 39 66.
Glöm inte att skriva tydligt att det är till Chalmers Sångkör.

Vår address är:
Teknologgården 2
412 58 Göteborg

Inbetalningar till kören kan göras på PlusGiro 62 81 08-3.