150-årsjubileum!

På grund av COVID-19 har vi valt att skjuta på vårt jubileumsfirande tills vidare.

Kontakt

Vill du ha ett besök av oss? Läs mer på sidan "Boka oss".

Har du frågor om konserter och biljetter så kan du skicka ett mejl till vår konsertmästare Ingrid Ehrenborg genom konsertmastare@choir.chs.chalmers.se.

För övriga ärenden, kontakta oss på mejladdress info@choir.chs.chalmers.se
eller ring till vår ordförande Hampus Renberg Nilsson på nummer
+46 70-497 31 43.

Vår address är:
Teknologgården 2
412 58 Göteborg

Inbetalningar till kören kan göras på PlusGiro 62 81 08-3.