Hur blir man medlem i kören?

Antagningar till Chalmers Sångkör sker vid två olika tillfällen under året, dels vid höstterminens början och dels vid vårterminens början. För att bli medlem i kören behöver du genomgå en kortare provsjungning. För att vi ska veta vilken stämma och vilken delkör din röst gör sig bäst i får du under provsjungningen utföra några enkla övningar tillsammans med provsjungningskommittén och någon av körens dirigenter. Vi har inga separata provsjungningar för de olika delkörerna, utan du provsjunger för Chalmers Sångkör, och blir placerad i en stämma och delkör (men självklart får man ha önskemål!). Provsjungningskommittén är trevlig, vi bits inte, och vi ser fram emot att höra din röst!

Vi är en förening i Chalmers studentkår, men alla får söka!

Anmälan

I denna ansökningsperiod har vi provsjungningar på kvällarna fredag 19/1, måndag 22/1, tisdag 23/1 och onsdag 24/1. På grund av att vi har tre olika dirigenter för de olika delkörerna skulle vi önska att manliga sökande i första hand väljer en tid som ligger på dagarna 19/1 samt 22/1 och att kvinnliga sökande väljer en tid som ligger på dagarna 23/1 samt 24/1. Om det inte är möjligt för dig får du boka övriga dagar.

Gå in på provsjungningar vecka 3 eller provsjungningar vecka 4 för att se tillgängliga tider. När du hittar en tid som passar dig, anger du din e-postadress, namn och telefonnummer. Du kan endast anmäla dig till en provsjungning i taget.

Provsjungningarna hålls i vår vanliga replokal Scaniasalen. Denna ligger en trappa upp vid huvudingången i Chalmers Kårhus, Johanneberg (skyltar kommer att finnas innanför entrén). En beskrivande bild av kårhuset finns längst ner på denna sida. Har du problem att hitta kan du sms:a vår vice ordförande Mikael Valter på 0709409371.

Kom ihåg att avboka din tid ifall du inte kan komma. Det gör du genom att skicka ett mail med namn och bokad tid till vice@choir.chs.chalmers.se. Sätt “Avbokning” som ämne. Vi skickar en bekräftelse när vi tagit hand om avbokningen.

Är alla tider fullbokade? Kan du inte någon av de uppsatta tiderna? Har du någon annan fråga? Maila oss på: vice@choir.chs.chalmers.se.

Provsjungningen steg för steg

1.Först ställer vi några frågor om dig och din musikaliska bakgrund.
2.För att testa ditt sångregister och gehör får du följa pianot i olika skalor.
3.Slutligen får du sjunga Jul, jul, strålande jul tillsammans med oss i en kvartett. Det gör inget om du inte kan läsa noter eller inte kan sången utantill, men om du vill öva finns noterna och midi-fil här.
4.Ifall du känner att du kan visa upp din sång bättre med en sång du själv förberett så är det helt tillåtet efter kvartettsången!

Du kan komma att bli kallad till en andra provsjungning. Detta kan bero på många orsaker, men oftast handlar det om att fördela till rätt stämma eller kör.

Entré Chalmers Kårhus

Denna bild visar ingången till Chalmers Kårhus och hur Scaniasalen ligger i förhållande till densamma. Fotot är taget från Teknologgården och dit kommer du genom att från hållplats "Chalmers" gå igenom passagen som det med stora bokstäver står "CHALMERS" över.