Hur blir man medlem i kören?

Antagningar till Chalmers Sångkör sker vid två olika tillfällen under året, dels vid höstterminens början och dels vid vårterminens början. För att bli medlem i kören behöver du genomgå en kortare provsjungning. För att vi ska veta vilken stämma och vilken delkör din röst gör sig bäst i får du under provsjungningen utföra några enkla övningar tillsammans med provsjungningskommittén och någon av körens dirigenter. Vi har inga separata provsjungningar för de olika delkörerna, utan du provsjunger för Chalmers Sångkör, och blir placerad i en stämma och delkör (men självklart får man ha önskemål!). Provsjungningskommittén är trevlig, vi bits inte, och provsjungningen har ingen som helst likhet med ett populärt tv-program.

Eftersom vi är en förening i Chalmers studentkår måste minst hälften av våra medlemmar vara kårmedlemmar. Icke-chalmerister är välkomna att söka, men chalmerister prioriteras om det krävs för att uppfylla denna regel.

Höstterminens provsjungningar är avslutade

De ordinarie provsjungningarna för hösten är avslutade. Om du dock tidigare sjungit förstatenor och vill söka manskören får du gärna höra av dig till vice ordförande Mikael på vice@choir.chs.chalmers.se.

Annars är du välkommen tillbaka i januari!
Önskar du att få en påminnelse när vi börjar med antagningar igen? Klicka här för att anmäla intresse.
Var uppmärksam på mappen för skräppost.