150-årsjubileum!

På grund av COVID-19 har vi valt att skjuta på vårt jubileumsfirande till nästa år istället. Firandet kommer att kulminera helgen 14-16:e maj 2021 med en stor jubelkonsert och bankett på lördagen 15:e maj.

Stampa takten pojkar - Chalmers Manskör & Göta Par Bricoles sångkör

Tid: 

söndag, 19 maj, 2019 - 16:00 till 17:00

Plats: 

Universitetsaulan, Vasaplatsen

Den 19 maj bjuder Chalmers Manskör och Göta Par Bricoles Sångkör in till en gemensam vårkonsert i Göteborgs universitets aula. På konserten kommer manskörerna framföra Ett Bondbröllop, Domaredansen, Gott ist mein Hirt, svenska klassiska vårsånger och många fler. Tillsammans stampar vi takten med vårens ankomst. Välkomna!

Priser
Biljettpris förköp ordinarie 120 kr
Biljettpris förköp student/ungdom 80 kr
Biljettpris ordinarie i dörren 140 kr
Biljettpris student/ungdom i dörren 100 kr
Ungdom under 18 år

Inbetalning sker senast 15 maj till Chalmers Sångkörs Swish: 1230833087 eller Göta Par Bricoles BG: 5436-0334.
Ange: Vårkonsert + ’namn’.
Avprickning sker mot lista vid entrén.

Kontakt
Chalmers: johan.hyrefeldt@gmail.com
Göta Par Bricole: mrlarspersson@gmail.com