150-årsjubileum!

På grund av COVID-19 har vi valt att skjuta på vårt jubileumsfirande tills vidare.

User login

Enter your Chalmers Choir username.
Enter the password that accompanies your username.