Provsjungningarna för våren 2023 är endast för studenter, inklusive utbytesstudenter och doktorander, på Chalmers. Om du inte studerar på Chalmers men fortfarande är intresserad, hör av dig till vice@choir.chs.chalmers.se så hör vi av oss om det finns tider kvar. Provsjungningarna kommer att hållas i Chalmers kyrka. Bästa sättet att hitta dit är att ta sig till Chalmers Kårhuset, därefter kommer det finnas vägbeskrivningar uppsatta som leder dig till kyrkan. The auditions for spring 2023 are only for students, including PhD students and exchange students, at Chalmers. If you are not a Chalmers student but are still interested, please contact vice@choir.chs.chalmers.se and we'll reach out to you if there are spots left. The auditions will be held at Chalmers church. To find it you will need to go to Chalmers Kårhuset(look it up on google maps if you don't know where it is). Once you're there you will find signs guiding you to where you need to go.

De olika dirigenterna är närvarande på följande dagar. The different conductors will be present on the following dates.

  • 26 januari/January: Kristina Nelson, dirigent för damkören (conductor of the ladies' choir)
  • 27 januari/January: Mathias Harms, dirigent för manskören (conductor of the mens' choir)
  • 28 januari/January: Sara Kollberg Clarke, dirigent för kammarkören (conductor of the chamber choir)
  • 1 februari/February: Mathias Harms, dirigent för manskören (conductor of the mens' choir)

Snälla ta hänsyn till att delkörerna repar följande tider, så se till att du är ledig då. Please note the different choirs rehearse on these times, make sure that you can participate then.

  • Damkören (Ladies' choir): måndagar (Mondays) 18:00-21:00
  • Manskören (Men's choir): tisdagar (Tuesdays) 18:30-21:30
  • Kammarkören (Chamber choir): torsdagar (Thursdays) 18:30-21:30

Om du har några frågor kontakta gärna Vice ordföranden via vice@choir.chs.chalmers.se

Week of September 5, 2022

Time Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
17
2022-09-07 17:00 to 17:15
Full
 
2022-09-07 17:15 to 17:30
Full
 
2022-09-07 17:30 to 17:45
Full
 
2022-09-07 17:45 to 18:00
Full
 
18
2022-09-07 18:15 to 18:30
Full
 
2022-09-07 18:30 to 18:45
Free
 
2022-09-07 18:45 to 19:00
Full
 
19
2022-09-07 19:00 to 19:15
Full
 
2022-09-07 19:15 to 19:30
Full
 
2022-09-07 19:30 to 19:45
Full
 
2022-09-07 19:45 to 20:00
Full