Biljetter

Biljetter till Fælleskonsert - Chalmers Manskör och Stockholms Studentsångare
Det går att köpa biljetter både vid entrén och i förväg. För att garantera en plats rekommenderar vi förköp via Swish och därmed räcker det att uppge namn vid ankomst, alternativt uppvisning av betalningen i Swish-appen.
Vid biljettköp i entrén är betalsätten kort och Swish.

FÖRKÖP student/ungdom: 80,00 kr
FÖRKÖP ordinarie: 120,00 kr
VID DÖRREN student/ungdom: 100,00 kr
VID DÖRREN ordinarie: 140,00kr

Instruktioner för förköp med Swish
För förköp av biljetter swishas totala biljettsumman till 1230833087.
I meddelande ska du skriva in antalet biljetter du köper på formen
"CMK-SSSF-konsert FÖRKÖP O: S: "
Där du skriver i antalet biljetter av Ordinariebiljetter respektive Studentbiljetter efter O och S.
I dörren på konserten uppger du namnet av personen som betalade i förstahand och i andrahand till mobilnumret som biljetterna betalades ifrån.