Biljetter

Information om biljettköp till konserten "Stampa takten pojkar" med Chalmers Manskör & Göta Par Bricoles Sångkör

Priser
Biljettpris förköp ordinarie 120 kr
Biljettpris förköp student/ungdom 80 kr
Biljettpris ordinarie i dörren 140 kr
Biljettpris student/ungdom i dörren 100 kr
Ungdom under 18 år

Inbetalning sker senast 15 maj till Chalmers Sångkörs Swish: 1230833087 eller Göta Par Bricoles BG: 5436-0334.
Ange: Vårkonsert + ’namn’.
Avprickning sker mot lista vid entrén.