Provsjungning för Chalmers Sångkör

Denna provsjungning kommer ledas av Mathias Harms, dirigent för manskören.

En provsjungning varar i ungefär 15 minuter och under tiden kommer vi ställa lite frågor om dig, vad du har för bakgrund, och gå igenom ditt register.
Du kommer även få sjunga "Jul, jul" tillsammans med en kvartett. Material och noter till denna låt kommer skickas ut innan provsjungningen.

Provsjungningen kommer hållas i Chalmers kyrka. Bästa sättet att hitta dit är att ta sig till Chalmers Kårhuset, därefter kommer det finnas vägbeskrivningar uppsatta som leder dig till kyrkan.

Tidigare år har det uppstått en del problem med hemsidan och utskick av mejl, så om det uppstår några problem eller om du har några frågor kontakta gärna vice@choir.chs.chalmers.se.

Tid: 

onsdag, 7 september, 2022 - 19:15 till 19:30